Category: Marathi

दोष कोणात नाहीत ? बोधकथा 0

दोष कोणात नाहीत ? बोधकथा

एका खेड्यात एक शेतकरी रोज शेतातल्या विहिरीतून पाणी भरून घेऊन घरी यायचा. यासाठी तो दोन बादल्या काठीला बांधून नेत असे. विहिरीवर दोन्ही बादल्या भरून तो घरी जायला निघे. माञ त्यातील डाव्या बाजूच्या बादलीच्या तळाशी...

Chandraghanta 0

Durga stotra marathi

श्रीदुर्गा स्तोत्र (मराठी) श्रीगणेशाय नमः । श्री दुर्गायै नमः । नगरांत प्रवेशले पंडुनंदन । तो देखिले दुर्गास्थान । धर्मराज करी स्तवन । जगदंबेचे तेधवा ॥ १ ॥ जय जय दुर्गे भुवनेश्वरी । यशोदा गर्भ संभवकुमारी । इंदिरा रमण सहोदरी...

Kalidasa 0

पैल तो गे काऊ कोकताहे अर्थ

पैल तो गे काऊ कोकताहे । शकुन गे माये सांगताहे ॥१॥ संत श्री ज्ञानेश्वर महारांच्या ह्या ओवीचा अर्थ अनेक लोक विचारत आहेत. संपूर्ण ओव्या अशी आहे. पैल तो गे काऊ कोकताहे ।शकुन गे माये...