साधना

Your Spiritual Journey

हनुमान स्तुती Hanuman Stuti

|| श्री हनुमान स्तुती ||

महारुद्र अवतार हा सूर्यवंशी |

अनादिनाथ पूर्ण तारावयासी ||

असा चैत्री पौर्णिमेचा जन्म झाला |

नमस्कार माझा तया मारुतीला ||१||

तनु शिवशक्ती असे पूर्वजांचे |

किती भाग्य वर्णू तया अंजनीचे ||

तिच्या भक्तीलागी असा जन्म झाला |

नमस्कार माझा तया मारुतीला ||२||

गिळायासी जाता तया भास्करासी |

तिथे राहु तो येउनी त्याजपासी ||

तया चंडकीर्णा मारिता तो पळाला |

नमस्कार माझा तया मारुतीला ||३||

खरा ब्रह्मचारी मनाते विचारी |

म्हणोनी तया भेटला रावणारी ||

दयासागारू भक्तीने गौरविला |

नमस्कार माझा तया मारुतीला ||४||

सुमित्रासुता लागली शक्ती जेंव्हा |

धरी रूप अक्राळविक्राळ तेंव्हा ||

गिरी आणुनी शीघ्र तो उठविला |

नमस्कार माझा तया मारुतीला ||५||

जगी धन्य तो मारुती ब्रह्मचारी |

समस्तांपुढे तापसी निर्विकारी ||

नमू जावया लागी रे मोक्षपंथा |

नमस्कार माझा तुम्हा हनुमंता ||६||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *