साधना

Your Spiritual Journey

श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली || Saraswati Ashtottara Satanamavali

ॐ सरस्वत्यै नमः ।
ॐ भगवत्यै नमः ।
ॐ कुरुक्षेत्रवासिन्यै नमः ।
ॐ अवन्तिकायै नमः ।
ॐ काश्यै नमः ।
ॐ मधुरायै नमः ।
ॐ स्वरमयायै नमः ।
ॐ अयोध्यायै नमः ।
ॐ द्वारकायै नमः ।
ॐ त्रिमेधायै नमः ।
ॐ कोशस्थायै नमः ।
ॐ कोशवासिन्यै नमः ।
ॐ कौशिक्यै नमः ।
ॐ शुभवार्तायै नमः ।
ॐ कौशाम्बरायै नमः ।
ॐ कोशवर्धिन्यै नमः ।
ॐ पद्मकोशायै नमः ।
ॐ कुसुमावासायै नमः ।
ॐ कुसुमप्रियायै नमः ।
ॐ तरलायै नमः ।
ॐ वर्तुलायै नमः ।
ॐ कोटिरूपायै नमः ।
ॐ कोटिस्थायै नमः ।
ॐ कोराश्रयायै नमः ।
ॐ स्वायम्भव्यै नमः ।
ॐ सुरूपायै नमः ।
ॐ स्मृतिरूपायै नमः ।
ॐ रूपवर्धनायै नमः ।
ॐ तेजस्विन्यै नमः ।
ॐ सुभिक्षायै नमः ।
ॐ बलायै नमः ।
ॐ बलदायिन्यै नमः ।
ॐ महाकौशिक्यै नमः ।
ॐ महागर्तायै नमः ।
ॐ बुद्धिदायै नमः ।
ॐ सदात्मिकायै नमः ।
ॐ महाग्रहहरायै नमः ।
ॐ सौम्यायै नमः ।
ॐ विशोकायै नमः ।
ॐ शोकनाशिन्यै नमः ।
ॐ सात्विकायै नमः ।
ॐ सत्यसंस्थापनायै नमः ।
ॐ राजस्यै नमः ।
ॐ रजोवृतायै नमः ।
ॐ तामस्यै नमः ।
ॐ तमोयुक्तायै नमः ।
ॐ गुणत्रयविभागिन्यै नमः ।
ॐ अव्यक्तायै नमः ।
ॐ व्यक्तरूपायै नमः ।
ॐ वेदवेद्यायै नमः ।
ॐ शाम्भव्यै नमः ।
ॐ कालरूपिण्यै नमः ।
ॐ शङ्करकल्पायै नमः ।
ॐ महासङ्कल्पसन्तत्यै नमः ।
ॐ सर्वलोकमया शक्त्यै नमः ।
ॐ सर्वश्रवणगोचरायै नमः ।
ॐ सार्वज्ञवत्यै नमः ।
ॐ वाञ्छितफलदायिन्यै नमः ।
ॐ सर्वतत्वप्रबोधिन्यै नमः ।
ॐ जाग्रतायै नमः ।
ॐ सुषुप्तायै नमः ।
ॐ स्वप्नावस्थायै नमः ।
ॐ चतुर्युगायै नमः ।
ॐ चत्वरायै नमः ।
ॐ मन्दायै नमः ।
ॐ मन्दगत्यै नमः ।
ॐ मदिरामोदमोदिन्यै नमः ।
ॐ पानप्रियायै नमः ।
ॐ पानपात्रधरायै नमः ।
ॐ पानदानकरोद्यतायै नमः ।
ॐ विद्युद्वर्णायै नमः ।
ॐ अरुणनेत्रायै नमः ।
ॐ किञ्चिद्व्यक्तभाषिण्यै नमः ।
ॐ आशापूरिण्यै नमः ।
ॐ दीक्षायै नमः ।
ॐ दक्षायै नमः ।
ॐ जनपूजितायै नमः ।
ॐ नागवल्ल्यै नमः ।
ॐ नागकर्णिकायै नमः ।
ॐ भगिन्यै नमः ।
ॐ भोगिन्यै नमः ।
ॐ भोगवल्लभायै नमः ।
ॐ सर्वशास्त्रमयायै नमः ।
ॐ विद्यायै नमः ।
ॐ स्मृत्यै नमः ।
ॐ धर्मवादिन्यै नमः ।
ॐ श्रुतिस्मृतिधरायै नमः ।
ॐ ज्येष्ठायै नमः ।
ॐ श्रेष्ठायै नमः ।
ॐ पातालवासिन्यै नमः ।
ॐ मीमाम्सायै नमः ।
ॐ तर्कविद्यायै नमः ।
ॐ सुभक्त्यै नमः ।
ॐ भक्तवत्सलायै नमः ।
ॐ सुनाभायै नमः ।
ॐ यातनालिप्त्यै नमः ।
ॐ गम्भीरभारवर्जितायै नमः ।
ॐ नागपाशधरायै नमः ।
ॐ सुमूर्त्यै नमः ।
ॐ अगाधायै नमः ।
ॐ नागकुण्डलायै नमः ।
ॐ सुचक्रायै नमः ।
ॐ चक्रमध्यस्थितायै नमः ।
ॐ चक्रकोणनिवासिन्यै नमः ।
ॐ जलदेवतायै नमः ।
ॐ महामार्यै नमः ।
ॐ भारत्यै नमः ।
ॐ श्री सरस्वत्यै नमः ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *