साधना

Your Spiritual Journey

श्री दुर्गा माँ अष्टोत्तर शतनामावली || Durga Ashtottara Shatanamavali

 

ॐ देव्यै नमः

ॐ दुर्गायै नमः
ॐ त्रिभुवनेश्वर्यै नमः
ॐ यशोदागर्भसंभूतायै नमः
ॐ नारायणवरप्रियायै नमः
ॐ नन्दगोपकुलेजातायै नमः
ॐ मङ्गल्यायै नमः
ॐ कुलवर्धिन्यै नमः
ॐ कंसविद्रावणकर्यै नमः
ॐ असुरक्षयंकर्यै नमः
ॐ शिलातटविनिक्षिप्तायै नमः
ॐ आकाशगामिन्यै नमः
ॐ वासुदेवभगिन्यै नमः
ॐ दिव्यमाल्यविभूषितायै नमः
ॐ दिव्यांबरधरायै नमः
ॐ खड्गखेटकधारिण्यै नमः
ॐ शिवायै नमः
ॐ पापतारिण्यै नमः
ॐ वरदायै नमः
ॐ कृष्णायै नमः
ॐ कुमार्यै नमः
ॐ ब्रह्मचारिण्यै नमः
ॐ बालार्कसदृशाकारायै नमः
ॐ पूर्णचन्द्रनिभाननायै नमः
ॐ चतुर्भुजायै नमः
ॐ चतुर्वक्त्रायै नमः
ॐ पीनश्रोणिपयोधरायै नमः
ॐ मयूरपिच्छवलयायै नमः
ॐ केयूरांगदधारिण्यै नमः
ॐ कृष्णच्छविसमायै नमः
ॐ किष्णायै नमः
ॐ सङ्कर्षणसमाननायै नमः
ॐ इन्द्रध्वजसमबाहुधारिण्यै नमः
ॐ पात्रधारिण्यै नमः
ॐ पंकजधारिण्यै नमः
ॐ घंटाधारिण्यै नमः
ॐ पाशधारिण्यै नमः
ॐ धनुर्धारिण्यै नमः
ॐ महाचक्रधारिण्यै नमः
ॐ विविधायुधधरायै नमः
ॐ कुण्डलपूर्णकर्णविभूषितायै नमः
ॐ चन्द्रविस्पर्धिमुखविराजितायै नमः
ॐ मुकुटविराजितायै नमः
ॐ शिखिपिच्छध्वजविराजितायै नमः
ॐ कौमारव्रतधरायै नमः
ॐ त्रिदिवपावयित्र्यै नमः
ॐ त्रिदशपूजितायै नमः
ॐ त्रैलोक्यरक्षिण्यै नमः
ॐ महिषासुरनाशिन्यै नमः
ॐ प्रसन्नायै नमः
ॐ सुरश्रेष्ठायै नमः
ॐ शिवायै नमः
ॐ जयायै नमः
ॐ विजयायै नमः
ॐ संग्रामजयप्रदायै नमः
ॐ वरदायै नमः
ॐ विन्ध्यावासिन्यै नमः
ॐ काल्यै नमः
ॐ कालरात्र्यै नमः
ॐ महाकाल्यै नमः
ॐ सीधुप्रियायै नमः
ॐ मांसप्रियायै नमः
ॐ पशुप्रियायै नमः
ॐ भूतानुसृतायै नमः
ॐ वरदायै नमः
ॐ कामचारिण्यै नमः
ॐ पापहरिण्यै नमः
ॐ कीर्त्यै नमः
ॐ श्रियै नमः
ॐ धृत्यै नमः
ॐ सिद्ध्यै नमः
ॐ ह्रियै नमः
ॐ विद्यायै नमः
ॐ सन्तत्यै नमः
ॐ मत्यै नमः
ॐ सन्ध्यायै नमः
ॐ रात्र्यै नमः
ॐ प्रभायै नमः
ॐ निद्रायै नमः
ॐ ज्योत्स्नायै नमः
ॐ कान्त्यै नमः
ॐ क्षमायै नमः
ॐ दयायै नमः
ॐ बन्धनाशिन्यै नमः
ॐ मोहनाशिन्यै नमः
ॐ पुत्रापमृत्युनाशिन्यै नमः
ॐ धनक्षयनाशिन्यै नमः
ॐ व्याधिनाशिन्यै नमः
ॐ मृत्युनाशिन्यै नमः
ॐ भयनाशिन्यै नमः
ॐ पद्मपत्राक्ष्यै नमः
ॐ दुर्गायै नमः
ॐ शरण्यायै नमः
ॐ भक्तवत्सलायै नमः
ॐ सौख्यदायै नमः
ॐ आरोग्यदायै नमः
ॐ राज्यदायै नमः
ॐ आयुर्दायै नमः
ॐ वपुर्दायै नमः
ॐ सुतदायै नमः
ॐ प्रवासरक्षिकायै नमः
ॐ नगररक्षिकायै नमः
ॐ संग्रामरक्षिकायै नमः
ॐ श्त्रुसंकटरक्षिकायै नमः
ॐ अटवीदुर्गकान्ताररक्षिकायै नमः
ॐ सागररक्षिकायै नमः
ॐ गिरिरक्षिकायै नमः
ॐ सर्वकार्यसिद्धिप्रदायिकायै नमः

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *