साधना

Your Spiritual Journey

श्री गणेश अष्टोत्तर शतनामावली || Ganesha Ashtottara Satanamavali

ॐ गणेशाय नम:
ॐ हेरंबाय नम:
ॐ गजाननाय नम:
ॐ महोदराय नम:
ॐ स्वानुभवप्रकाशिने नम:
ॐ वरिष्ठाय नम:
ॐ सिद्धिप्रदाय नम:
ॐ बुद्धिनाथाय नम:
ॐ अनेकविघ्नान्तकाय नम:
ॐ वक्रतुण्डाय नम:
ॐ स्वसंज्ञावासिने नम:
ॐ चतुर्भुजाय नम:
ॐ कवीशाय नम:
ॐ देवान्तकनाशकारिणे नम:
ॐ महेशसूनवे नम:
ॐ गजदैत्यशत्रवे नम:
ॐ वरेण्यसूनवे नम:
ॐ विकटाय नम:
ॐ त्रिनेत्राय नम:
ॐ परेशाय नम:
ॐ पृथ्वीधराय नम:
ॐ एकदन्ताय नम:
ॐ प्रमोदाय नम:
ॐ मोदाय नम:
ॐ नरान्तकारये नम:
ॐ षडूर्मिहन्त्रे नम:
ॐ गजकर्णाय नम:
ॐ डुण्ढये नम:
ॐ द्वन्द्वारिसिन्धवे नम:
ॐ स्थिरभावकारिणे नम:
ॐ विनायकाय नम:
ॐ ज्ञानविघातशत्रवे नम:
ॐ पराशरस्यात्मजाय नम:
ॐ विष्णुपुत्रा नम:
ॐ अनादिपूज्याय नम:
ॐ आखुगाय नम:
ॐ सर्वपूज्या नम:
ॐ वैरिञ्च्याय नम:
ॐ लम्बोदरा नम:
ॐ धूम्रवर्णाय नम:
ॐ मयूरपालाय नम:
ॐ मयूरवाहिने नम:
ॐ सुरासुरैस्सेवितपादपद्माय नम:
ॐ करिणे नम:
ॐ महाखुध्वजा नम:
ॐ शूर्पकर्णाय नम:
ॐ शिवाय नम:
ॐ अजसिंहस्थाय नम:
ॐ अनन्तवाहाय नम:
ॐ दितौजविघ्नेश्वराय नम:
ॐ शेषनाभये नम:
ॐ अणोरणीयसे नम:
ॐ महतोमहीयस नम:
ॐ रवोर्जाय नम:
ॐ योगेशजाय नम:
ॐ ज्येष्ठराजाय नम:
ॐ निधीशाय नम:
ॐ मन्त्रेशाय नम:
ॐ शेषपुत्राय नम:
ॐ वरप्रदात्रे नम:
ॐ अदितेस्सूनवे नम:
ॐ परात्पराय नम:
ॐ ज्ञानदा नम:
ॐ तारवक्त्राय नम:
ॐ गुहाग्रजाय नम:
ॐ ब्रह्मपाय नम:
ॐ पार्श्वपुत्राय नम:
ॐ सिन्धोश्शत्रव नम:
ॐ परशुपाणये नम:
ॐ शमीशाय नम:
ॐ पुष्पप्रियाय नम:
ॐ विघ्नहारिणे नम:
ॐ दूर्वाङ्कुरैरर्चिताय नम:
ॐ देवदेवाय नम:
ॐ धियःप्रदात्र नम:
ॐ शमीप्रियाय नम:
ॐ सुसिद्धिदात्र नम:
ॐ सुशान्तिदात्रे नम:
ॐ अमेयमायाय नम:
ॐ अमितविक्रमाय नम:
ॐ द्विधाचतुर्थीप्रियाय नम:
ॐ कश्यपाज्जाताय नम:
ॐ धनप्रदाय नम:
ॐ ज्ञानप्रदाय नम:
ॐ प्रकाशाय नम:
ॐ चिन्तामणये नम:
ॐ चित्तविहारकारिणे नम:
ॐ यमस्य शत्रवे नम:
ॐ अभिमानशत्रवे नम:
ॐ विधेर्जहन्त्रे नम:
ॐ कपिलस्य सूनवे नम:
ॐ विदेहस्वानन्दाय नम:
ॐ अयोगयोगा नम:
ॐ गणस्य शत्रवे नम:
ॐ कमलस्य शत्रवे नम:
ॐ समस्तभावज्ञाय नम:
ॐ अनादिमध्यान्ताय नम:
ॐ ब्रह्मचारिणे नम:
ॐ विभव नम:
ॐ जगद्रूपाय नम:
ॐ गणेशाय नम:
ॐ भूम्ने नम:
ॐ पुष्टानां पतये नम:
ॐ आखुगताय नम:
ॐ भोक्त्रे नम:
ॐ कर्त्रे नम:
ॐ पात्रे नम:
ॐ संहराय नम:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *