साधना

Your Spiritual Journey

श्री कृष्ण अष्टोत्तर शतनामावली || Krishna Ashtottara Shatanamavali

 

ॐ श्रीकृष्णाय नमः ।

ॐ कमलनाथाय नमः ।
ॐ वासुदॆवाय नमः ।
ॐ सनातनाय नमः ।
ॐ वसुदॆवात्मजाय नमः ।
ॐ पुण्याय नमः ।
ॐ लीलामानुषविग्रहाय नमः ।
ॐ श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः ।
ॐ यशॊदावत्सलाय नमः ।
ॐ हरियॆ नमः ॥ १० ॥
ॐ चतुर्भुजात्तचक्रासिगदाशंखाद्युदायुधाय नमः ।
ॐ दॆवकीनंदनाय नमः ।
ॐ श्रीशाय नमः ।
ॐ नंदगॊपप्रियात्मजाय नमः ।
ॐ यमुनावॆगसंहारिणॆ नमः ।
ॐ बलभद्रप्रियानुजाय नमः ।
ॐ पूतनाजीवितहराय नमः ।
ॐ शकटासुरभंजनाय नमः ।
ॐ नंदव्रज जनानंदिनॆ नमः ।
ॐ सच्चिदानंदविग्रहाय नमः ॥ २० ॥
ॐ नवनीतविलिप्तांगाय नमः ।
ॐ नवनीतवराहाय नमः ।
ॐ अनघाय नमः ।
ॐ नवनीतनटनाय नमः ।
ॐ मुचुकुंदप्रसादकाय नमः ।
ॐ षॊडशस्त्रीसहस्रॆशाय नमः ।
ॐ त्रिभंगिनॆ नमः ।
ॐ मधुराकृतयॆ नमः ।
ॐ शुकवागमृताब्धिंदवॆ नमः ।
ॐ गॊविंदाय नमः ॥ ३० ॥
ॐ यॊगिनांपतयॆ नमः ।
ॐ वत्सवाटचराय नमः ।
ॐ अनंताय नमः ।
ॐ धॆनुकासुरभंजनाय नमः ।
ॐ तृणीकृततृणावर्ताय नमः ।
ॐ यमळार्जुनभंजनाय नमः ।
ॐ उत्तालतालभॆत्रॆ नमः ।
ॐ गॊपगॊपीश्वराय नमः ।
ॐ यॊगिनॆ नमः ।
ॐ कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः ॥ ४० ॥
ॐ इळापतयॆ नमः ।
ॐ परंज्यॊतिषॆ नमः ।
ॐ यादवॆंद्राय नमः ।
ॐ यदूद्वहाय नमः ।
ॐ वनमालिनॆ नमः ।
ॐ पीतवासिनॆ नमः ।
ॐ पारिजातापहारकाय नमः ।
ॐ गॊवर्धनाचलॊद्धर्त्रॆ नमः ।
ॐ गॊपालाय नमः ।
ॐ सर्वपालकाय नमः ॥ ५० ॥
ॐ अजाय नमः ।
ॐ निरंजनाय नमः ।
ॐ कामजनकाय नमः ।
ॐ कंजलॊचनाय नमः ।
ॐ मदुघ्नॆ नमः ।
ॐ मथुरानाथाय नमः ।
ॐ द्वारकानायकाय नमः ।
ॐ बलिनॆ नमः ।
ॐ बृंदावनांत संचारिणॆ नमः ।
ॐ तुलसीदामभूषणाय नमः ॥ ६० ॥
ॐ श्यमंतकमणिहर्त्रॆ नमः ।
ॐ नरनारायणात्मकाय नमः ।
ॐ कुब्जाकृष्णांबरधराय नमः ।
ॐ मायिनॆ नमः ।
ॐ परमपुरुषाय नमः ।
ॐ मुष्टिकासुरचाणूरमल्लयुद्धविशारदाय नमः ।
ॐ संसारवैरिणॆ नमः ।
ॐ कंसारयॆ नमः ।
ॐ मुरारयॆ नमः ।
ॐ नरकांतकाय नमः ॥ ७० ॥
ॐ अनादिब्रह्मचारिणॆ नमः ।
ॐ कृष्णाव्यसनकर्शकाय नमः ।
ॐ शिशुपालशिरश्छॆत्रॆ नमः ।
ॐ दुर्यॊधनकुलांतकाय नमः ।
ॐ विदुराक्रूरवरदाय नमः ।
ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः ।
ॐ सत्यवाचॆ नमः ।
ॐ सत्यसंकल्पाय नमः ।
ॐ सत्यभामारताय नमः ।
ॐ जयिनॆ नमः ।
ॐ सुभद्रापूर्वजाय नमः ।
ॐ जिष्णवॆ नमः ।
ॐ भीष्ममुक्तिप्रदायकाय नमः ।
ॐ जगद्गुरवॆ नमः ।
ॐ जगन्नाथाय नमः ।
ॐ वॆणुनादविशारदाय नमः ।
ॐ वृषभासुर विध्वंसिनॆ नमः ।
ॐ बाणासुरकरातंकाय नमः ।
ॐ युधिष्ठिरप्रतिष्ठात्रॆ नमः ।
ॐ बर्हीबर्हावसंतकाय नमः ॥ ९० ॥
ॐ पार्थसारथयॆ नमः ।
ॐ अव्यक्ताय नमः ।
ॐ गीतामृत महॊदधयॆ नमः ।
ॐ काळीयफणिमाणिक्यरंजित श्रीपदांबुजाय नमः ।
ॐ दामॊदराय नमः ।
ॐ यज्ञभॊक्त्रॆ नमः ।
ॐ दानवॆंद्रविनाशकाय नमः ।
ॐ नारायणाय नमः ।
ॐ परब्रह्मणॆ नमः ।
ॐ पन्नगाशनवाहनाय नमः ॥ १०० ॥
ॐ जलक्रीडासमासक्त गॊपीवस्त्रापहारकाय नमः ।
ॐ पुण्यश्लॊकाय नमः ।
ॐ तीर्थपादाय नमः ।
ॐ वॆदवॆद्याय नमः ।
ॐ दयानिधयॆ नमः ।
ॐ सर्वतीर्थात्मकाय नमः ।
ॐ सर्वग्रहरूपिणॆ नमः ।
ॐ परात्पराय नमः ॥ १०८ ॥
॥ श्री कृष्णाष्टॊत्तर शतनामवली संपूर्णम्‌ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *