साधना

Your Spiritual Journey

बृहस्पति अष्टोत्तर शतनामावली – Brihaspati Ashtottara Shatanamavali

 

ॐ गुरवॆ नमः ।
ॐ गुणाकराय नमः ।
ॐ गॊप्त्रॆ नमः ।
ॐ गॊचराय नमः ।
ॐ गॊपतिप्रियाय नमः ।
ॐ गुणिनॆ नमः ।
ॐ गुणवंतांश्रॆष्ठाय नमः ।
ॐ गुरूनां गुरवॆ नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ जॆत्रॆ नमः ॥ १० ॥
ॐ जयंताय नमः ।
ॐ जयदाय नमः ।
ॐ जीवाय नमः ।
ॐ अनंताय नमः ।
ॐ जयावहाय नमः ।
ॐ अंगीरसाय नमः ।
ॐ अध्वरासक्ताय नमः ।
ॐ विविक्ताय नमः ।
ॐ अध्वरकृतॆ नमः ।
ॐ पराय नमः ॥ २० ॥
ॐ वाचस्पतयॆ नमः ।
ॐ वशिनॆ नमः ।
ॐ वश्याय नमः ।
ॐ वरिष्ठाय नमः ।
ॐ वाग्विचक्षणाय नमः ।
ॐ चित्तशुद्धिकराय नमः ।
ॐ श्रीमतॆ नमः ।
ॐ चैत्राय नमः ।
ॐ चित्रशिखंडिजाय नमः ।
ॐ बृहद्रथाय नमः ॥ ३० ॥
ॐ बृहद्भानवॆ नमः ।
ॐ बृहस्पतयॆ नमः ।
ॐ अभीष्टदाय नमः ।
ॐ सुराचार्याय नमः ।
ॐ सुराराध्याय नमः ।
ॐ सुरकार्यहितंकराय नमः ।
ॐ गीर्वाणपॊषकाय नमः ।
ॐ धन्याय नमः ।
ॐ गीष्पतयॆ नमः ।
ॐ गिरीशाय नमः ॥ ४० ॥
ॐ अनघाय नमः ।
ॐ धीवराय नमः ।
ॐ धीषणाय नमः ।
ॐ दिव्यभूषणाय नमः ।
ॐ धनुर्धराय नमः ।
ॐ दैत्रहंत्रॆ नमः ।
ॐ दयापराय नमः ।
ॐ दयाकराय नमः ।
ॐ दारिद्र्यनाशनाय नमः ।
ॐ धन्याय नमः ॥ ५० ॥
ॐ दक्षिणायन संभवाय नमः ।
ॐ धनुर्मीनाधिपाय नमः ।
ॐ दॆवाय नमः ।
ॐ धनुर्बाणधराय नमः ।
ॐ हरयॆ नमः ।
ॐ सर्वागमज्ञाय नमः ।
ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ सर्ववॆदांतविद्वराय नमः ।
ॐ ब्रह्मपुत्राय नमः ।
ॐ ब्राह्मणॆशाय नमः ॥ ६० ॥
ॐ ब्रह्मविद्याविशारदाय नमः ।
ॐ समानाधिकनिर्मुक्ताय नमः ।
ॐ सर्वलॊकवशंवदाय नमः ।
ॐ ससुरासुरगंधर्ववंदिताय नमः ।
ॐ सत्यभाषणाय नमः ।
ॐ सुरॆंद्रवंद्याय नमः ।
ॐ दॆवाचार्याय नमः ।
ॐ अनंतसामर्थ्याय नमः ।
ॐ वॆदसिद्धांतपारंगाय नमः ।
ॐ सदानंदाय नमः ॥ ७० ॥
ॐ पीडाहराय नमः ।
ॐ वाचस्पतयॆ नमः ।
ॐ पीतवाससॆ नमः ।
ॐ अद्वितीयरूपाय नमः ।
ॐ लंबकूर्चाय नमः ।
ॐ प्रकृष्टनॆत्राय नमः ।
ॐ विप्राणांपतयॆ नमः ।
ॐ भार्गवशिष्याय नमः ।
ॐ विपन्नहितकराय नमः ।
ॐ बृहस्पतयॆ नमः ॥ ८० ॥
ॐ सुराचार्याय नमः ।
ॐ दयावतॆ नमः ।
ॐ शुभलक्षणाय नमः ।
ॐ लॊकत्रयगुरवॆ नमः ।
ॐ सर्वतॊविभवॆ नमः ।
ॐ सर्वॆशाय नमः ।
ॐ सर्वदाहृष्टाय नमः ।
ॐ सर्वगाय नमः ।
ॐ सर्वपूजिताय नमः ।
ॐ अक्रॊधनाय नमः ॥ ९० ॥
ॐ मुनिश्रॆष्ठाय नमः ।
ॐ नीतिकर्त्रॆ नमः ।
ॐ जगत्पित्रॆ नमः ।
ॐ सुरसैन्याय नमः ।
ॐ विपन्नत्राणहॆतवॆ नमः ।
ॐ विश्वयॊनयॆ नमः ।
ॐ अनयॊनिजाय नमः ।
ॐ भूर्भुवाय नमः ।
ॐ धनदात्रॆ नमः ।
ॐ भर्त्रॆ नमः ॥ १०० ॥
ॐ जीवाय नमः ।
ॐ महाबलाय नमः ।
ॐ काश्यपप्रियाय नमः ।
ॐ अभीष्टफलदाय नमः ।
ॐ विश्वात्मनॆ नमः ।
ॐ विश्वकर्त्रॆ नमः ।
ॐ श्रीमतॆ नमः ।
ॐ शुभग्रहाय नमः ॥ १०८ ॥
ॐ दॆवाय नमः ।
ॐ सुरपूजिताय नमः ।
ॐ प्रजापतयॆ नमः ।
ॐ विष्णवॆ नमः ।
ॐ सुरॆंद्रवंद्याय नमः ॥ ११२ ॥
॥ इति श्री बृहस्पत्याष्टॊत्तर शतनामावळिः संपूर्णम्‌ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *