साधना

Your Spiritual Journey

भाग्य जगाने का मंत्र || Bhagya Jagane Ka Mantra

ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी, भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्व ।

गुरूश्व शुक्रः शनिश्राहुक, तवःकुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम ।।
नमामि देवदेवशं भूतभावनमव्ययम्।

दिवाकरं रविं भानुं मार्तण्डं भास्करं भगम्।
जय लोकप्रदीपाय जय भानो जगत्पते। जय कालजयानन्त संवत्सर शुभानन ।

ॐ कुलदेवतायै नम: ( 21 बार )

ॐ कुलदैव्यै नम: ( 21 बार )
ॐ नागदेवतायै नम: ( 21 बार )
ॐ पितृ दैवतायै नम: ( 108 बार )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *