Wednesday, October 4, 2023
HomeGodsदत्ताचा पाळणा Dattacha Palana

दत्ताचा पाळणा Dattacha Palana

जो जो जो जो रे सुकुमारा । दत्तात्रया अवतारा ॥धृ॥

कमलासन विष्णू त्रिपुरारी । अत्रिमुनीचे घरी ।

सत्त्व हरु आले नवल परी । भ्रम दवडिला दुरी ॥१॥

प्रसन्न त्रिमूर्ति होऊनी । पुत्रत्वा पावुनि ।

हर्ष झालासे त्रिभुवनी । राहे ॠषिचे सदनी ॥२॥

पालख बांधविला सायासी । निर्गुण ऋषिचे वंशी ।

पुत्र जन्माला अविनाशी । अनसूयेचे कुशी ॥३॥

षट्दश नामासी आधार । दत्तात्रय अवतार ।

कृष्णदासासी सुख थोर । आनंद होतो फार ॥४॥


जो जो जो जो रे मुनिवर्या । स्वामी दत्तात्रया ॥ सांगुनि पूर्वीचा निजपर्या । हालविती अनुसूया ॥धृ॥

असतां निजसदनीं अत्रिमुनी । मागितलें मज पाणी। मुसळ थांबविलें तेचि क्षणीं । ऐकुनि मुनिची वाणी ॥१॥

नारद मुनिनें तें पाहुनि । सांगितलें सुरसदनीं। हरि-हर – ब्रह्मांच्या त्रैपत्नी । क्षोभविल्या अभिमानी ॥२॥

 

त्यांनी आपुलाले दाटुले । छळणासी धाडिले । त्यांहीं अडवुनिया मज वहिले । भिक्षेसी भागितले ॥३॥

मग म्यां तीर्थातें शिंपिले । तिन्ही बाळे केले । भोजन घालुनिया निजवीले । संवत्सर बहु गेल ॥४॥

उमा सावित्री लक्ष्मी । आल्या आमुच्या धामी । त्यांनी मागितले निजस्वामी । सांडुनि आपुली मी मी ॥५॥

मग म्यां दाखविले देवत्रय । तो तूं दत्तात्रय । निरंजनासि आश्रय । सखया तुझा होय ॥६॥ जो जो ॥

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

C G Suprasanna on Vijayraghav Mandir, Ayodhya
Peddinti Devaraju on Nilavanti : The book of Mysteries
Premswarup yadav on Nilavanti : The book of Mysteries
P.chandrasekaran on Hindu temples in Switzerland
Muhamad on Soma
Muhamad on Soma
muhamadsofyansanusi28@gmail.com on Soma
Pankajkumar Shinde on Nilavanti : The book of Mysteries
Ashwath shah on Mahabharat- Story or Truth
Shubhra lokhandr on Nilavanti : The book of Mysteries
Aditya Sharma on Mahabharat- Story or Truth
Aditya Sharma on Mahabharat- Story or Truth
prachi chhagan patil on Nilavanti : The book of Mysteries
Prateek the vedantist on Shivleelamrut 11 Adhyay
Prateek the vedantist on Shivleelamrut 11 Adhyay
Voluma on Brihaspati
Vinayak anil lohar on Sirsangi Kalika Temple
Skip to toolbar