साधना

Your Spiritual Journey

Shri Shankarachi Aarati शंकराची आरती

शंकराची आरती
लवथवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा ।
वीषे कंठ काळा त्रिनेत्रीं ज्वाला ।
लावण्यसुंदर मस्तकीं बाळा ।
तेथुनिया जळ निर्मळ वाहे झुळझुळां ॥ १ ॥
जय देव जय देव जय श्रीशंकरा ।
आरती ओवाळुं तुज कर्पुरगौरा ।
जय देव जय देव ॥ धृ. ॥
कर्पुरगौरा भोळा नयनीं विशाळा ।
अर्धांगी पार्वती सुमनांच्या माळा ।
विभुतीचे उधळण शितिकंठ नीळा ।
ऐसा शंकर शोभे उमावेल्हाळा ॥ २ ॥
जय देव जय देव जय श्रीशंकरा ।
आरती ओवाळुं तुज कर्पुरगौरा ।
जय देव जय देव ॥
देवीं दैत्यीं सागरममथन पै केले ।
त्यामाजी अवचित हलाहल जें उठिलें ।
तें त्वा असुरपणें प्राशन केलें ।
‘ नीलकंठ ‘ नाम प्रसिद्ध झालें ॥ ३ ॥
जय देव जय देव जय श्रीशंकरा ।
आरती ओवाळुं तुज कर्पुरगौरा ।
जय देव जय देव ॥
व्याघ्रांबर-फणिवरधर सुंदर मदनारी ।
पंचानन मनमोहन मुनिजन सुखकारी ।
शतकोटीचे बीज वाचे उच्चारी ।
रघुकुळटिळक रामदासा-अंतरी ॥ ४ ॥
जय देव जय देव जय श्रीशंकरा ।
आरती ओवाळुं तुज कर्पुरगौरा ।
जय देव जय देव ॥

 

Shri Shankarachi Aarati
शंकराची आरती

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *