साधना

Your Spiritual Journey

Hindi mantra चन्द्र मन्त्र

चन्द्र मन्त्र

ॐ श्रीं क्रीं चं चन्द्राय नमः ||
( 3 माला का जाप प्रतिदिन )
रत्न – मोती . भोजन – नमक रहित दही, चावल, दूध , इत्यादि |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *